เดี่ยวพิณ-ครูสุวัฒน์ อยู่แท้กูลสาทิตดีดพิณ

สาทิตการเดี่ยวเครื่องดนตรีของครูสุวัฒน์ อยู่แท้กูล
ช่างดนตรีพื้นบ้านอีสาน พร้อมทั้งเป็นครูผู้สอนนักเรียน
ได้มีการพัฒนานักเรียนให้มีความสามารถดนตรีพื้นบ้าน ฯลฯ---------------------------------------------------------------
Website : http://www.isanmusic.com/
Email : support@isanmusic.com
---------------------------------------------------------------

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น